Opublikowano: 2021-03-04

Centrum Certyfikacji EXPERT

Branża kosmetyczna

Projekt zmian w Regulaminie Technicznym dotyczącym produktów perfumeryjno-kosmetycznych

25 lutego 2021 r. rozpoczęła się publiczna dyskusja nad projektem kolejnych zmian w Regulaminie technicznym Unii Celnej " W sprawie bezpieczeństwa produktów perfumeryjnych i kosmetycznych "(RT UC 009/2011).

Aktualizacja przepisów Rozporządzenia ma na celu usunięcie barier technicznych w handlu z krajami trzecimi, w szczególności z Unią Europejską (UE), związanych z brakiem zharmonizowanych wymagań dotyczących produktów perfumeryjnych i kosmetycznych.

W wyniku analizy rozporządzenia UE w sprawie kosmetyków nr 1223/2009 i RT UC 009/2011 stwierdzono niezgodność substancji dopuszczonych i zabronionych do obrotu, które są stosowane w produkcji perfum i kosmetyków.

Po wprowadzeniu zmian producenci, osoby upoważnione, importerzy, sprzedawcy będą musieli wprowadzić zmiany w recepturach i oznakowaniu towaru. Ponadto, konieczne będzie wyrobienie nowych dokumentów oceny zgodności: deklaracji zgodności lub świadectw rejestracji państwowej.

Po więcej informacji zapraszamy do lektury artykułu naszej pracownicy- Olgi Węderskiej : https://lnkd.in/e8k_BJd

#zmiany #RTUC009 #perfumy #kosmetyki #EUG #EAC #CCE
Poproś o wycenę
Wiadomość wysłana. Wkrótce skontaktujemy się z Tobą.