Opublikowano: 2019-02-21

Centrum Certyfikacji EXPERT

Świadectwo przewozowe EUR1
EUR1 jest dokumentem potwierdzającym pochodzenie towarów wywożonych do krajów trzecich. Wystawia się je dla towarów wobec których będą stosowane preferencje celne, czyli zostanie obniżona stawka cła w kraju importu w ramach np.: preferencyjnych umów dwustronnych pomiędzy UE a danym krajem importu.
Druk EUR1 jest drukiem ścisłego zarachowania, który można otrzymać BEZPŁATNIE w każdym oddziale celnym. Ważność wystawionego świadectwa wynosi 4 miesiące i w tym okresie należy przedłożyć je władzom celnym w kraju importu. Do uzyskania świadectwa przewozowego niezbędna jest faktura eksportowa oraz oświadczenie producenta bądź dostawcy potwierdzające pochodzenie 🇵🇱 towaru. Świadectwo powinno być wystawione przed lub najpóźniej w dniu eksportu towaru. Przepisy dopuszczają też wystawienie dokumentu retrospektywnie po wywozie przesyłki. Eksporter powinien przechowywać dokumenty potwierdzające status pochodzenia przez okres 3 lat i udostępniać je na każde wezwanie władz celnych. Za wystawienie dokumentu urząd celny NIE POBIERA OPŁATY, chyba, że korzystają Państwo z wykwalifikowanego pośrednika który obciąży Państwa opłatą za przygotowanie takiego dokumentu.
Poproś o wycenę
Wiadomość wysłana. Wkrótce skontaktujemy się z Tobą.